Laks med AGD
Andre sykdommer

Sykdommen AGD angriper også andre arter enn laks, og mye  ligger dessverre til rette for at den vil kunne påvirke sjøørreten på tilsvarende ...

Bjørkum
Gyro

Lærdalselva har slitt med lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden 1996, men nærmer seg nå friskmelding etter flere behandlinger. Vi har pratet ...

Illustrasjasjon fiskens behov
Flom

En flom kan være den billigste måten å restaurere en elv på slik at fisken finner skjul.

Flåmselva
Flom

I slutten av oktober 2014 skapte store nedbørsmengder enorme flommer på Vestlandet.  Men hva skjedde under vann? Hvordan gikk det med fiskene?

Laks i merd.
Meninger

Den 10. januar var frist for høringssvar til regjeringens notat om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Norske Lakseelver krever flere ...

Laks på grillen.
Meninger

Den norske regjeringen viser i høringsnotatet til vekstestimater for norsk lakseproduksjon på inntil 200 % innen 2030 og 400 % innen 2050 (en ...

Gjenutsetting av laks i Bolstadelva
Gjenutsetting

En femtedel av fisken som ble fanget i norske lakseelver i 2014 ble satt levende tilbake.

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS