Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk ...

Redd Villaksen er en ideell organisasjon som samarbeider med North Atlantic Salmon Fund (NASF) som ledes av villaksforkjemperen Orri Vigfusson.

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom opp til 25 år. NU har over 7000 medlemmer fordelt på over 60 lokallag over hele landet.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 20 ...

Gjenutsetting av laks
Arbeidsområder

Norske Lakseelver representerer aktørene som er nærmest fangsttallene og ser utviklingen i elvene med egne øyne. Vi publiserer årlig en oversikt ...

Fisker på bru
Arbeidsområder

Stortinget bevilget høsten 2014 mer penger til kalking av forsurede laksevassdrag på Sør- og Vestlandet. Dette er utrolig viktig, ettersom kalking ...

Laksefisker
Arbeidsområder

Norske Lakseelver arranger regionale møter for medlemselvene. Dette er en faglig møteplass, der nettverk mellom elvene utvikles, og erfaringer og ...

Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Arbeidsområder

Norske Lakseelver fortsetter kampen for å hindre at det etableres gruvedrift med giftige miljøutslipp i de nasjonale laksefjordene våre. Spesielt ...

Tørrlagt elv.
Arbeidsområder

Norske Lakseelver og de 12 organisasjonene i Villaksalliansen stiller felles krav om villakshensyn i revisjonsprosessen til Olje- og ...

Fisker i Bolstadeelva.
Arbeidsområder

Miljødirektoratet skal i 2015 fastsette nye retningslinjer for fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016. Norske Lakseelver samarbeider ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS