Raipas

RAIPAS SONE er ca. 11 kilometer lang og strekker seg fra Killistrømmen og ned til Alta bro, - som er broen i munningen av elva.

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 19 000 virksomheter. Virke Reiseliv

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere i Norge. NJFF er en partipolitisk nøytral ...

Greenpeace er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge ...

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 720 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og ...

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk ...

Redd Villaksen er en ideell organisasjon som samarbeider med North Atlantic Salmon Fund (NASF) som ledes av villaksforkjemperen Orri Vigfusson.

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS