Gaula

Gaula er det største, uregulerte vassdraget i Trøndelag. Elva er blant de fem beste i landet hvert år. Sjansen for storlaks er god.

Norsk

Eidselva

Både dype og grunne områder, stryk, virvler og rolige partier danner Eidselvas unike landskap. Den meandrerende elvestrekningen byr på varierte ...

Norsk

Kongsfjordelva

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på ...

Norsk
Sjøørret.
Fiskeregler

Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS