18
aug
2019

I forbindelse med det internasjonale villaksåret, har Norske Lakseelver og NJFF lagd en fotoutstilling som skal vises flere steder rundt om i ...

Snella uler, pulsen slår. Du kjemper for å kontrollere situasjonen samtidig som du ser etter en grei plass for å få fisken på land. Tankene flyr ...

Fiskereglene i august i Kongsfjordelva er nøye tilpasset laksebestanden og elva. Her er en forvaltning som gjennom hele sesongen gjør løpende ...

Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19.  Dette er en årlig prosedyre som ...

Gjenutsetting

Alle som fisker må gjøre seg kjent med framgangsmåten for «Gjenutsetting av laksefisk», se brosjyren «Gjenutsetting av laksefisk» fra Norges ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS