Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Desinfiseringsstasjoner

Alt fiskeutstyr skal desinfiserast både før og etter fiske. Den einskilde grunneigar har ansvaret for å ha tilgjengelg desinfiseringsutstyr for fiskarar, eventuell avtale med andre grunneigarar som har slikt utstyr. Desinfiseringa skal skje under oppsyn av grunneigar sjølv eller grunneigarrepresentant. Grunneigar har ansvaret for at det blir ført skrifteleg oversikt over dei som får gjennomført desinfisering på eige skjema. Etter desinfisering skal kvar fiskar få med eit skriftleg bevis på at desinfisering har funne stad og må gjerast merksam på at dette beviset må framvisast under kontroll.

Ragnar Kvamme
6887 Lærdal
Bjarne Nedrehegg
6887 Lærdal
Lasse Sælthun
6887 Lærdal
Telefon:
91181665
Ole Johan Bjørkum
6887 Lærdal
Lasse Bjørkum
6887 Lærdal
Agnar Berge
6887 Lærdal
Telefon:
57669118
Epost:
Finn Mo
6887 Lærdal
Telefon:
91616586
Elisabeth Rumohr
6887 Lærdal
Olav Wendelbo dy
6887 Lærdal
Jonas Lysne
6887 Lærdal
Telefon: