Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Lakselva - Oppsyn

Fiskeoppsynet er en viktig del av forvaltningen av Lakselva, og alle fiskere må fremvise gyldig fiskekort, desinfiseringspapirer og fiskeravgift sammen med gyldig legitimasjon til forlangende fiskeoppsyn. 

Vi ber alle om å respektere vårt fiskeoppsyn - de gjør en viktig jobb for elva vår!

Ingen folk ble funnet.