Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
07:54
20:37
01:43
14:21

Nausta - Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) driv etter avtale med elveigarlaget i Nausta oppsyn knytt til anadrom strekning i elva og munningssonar. Ansvarleg er Finn Olav Myhren, telefon 46898112. Oppsyn for elvemunning og fjord Stig Inge Hauge (SNO), telefon 92619175. 

Oppsynet vart drive av personell med avgrensa politimynde.