Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Light rain
8 °C
ØNØ
1.6 m/s
02:47
15:14
09:01
21:22

Nausta - Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) driv etter avtale med elveigarlaget i Nausta oppsyn knytt til anadrom strekning i elva og munningssonar. Ansvarleg er Finn Olav Myhren, telefon 46898112. Oppsyn for elvemunning og fjord Stig Inge Hauge (SNO), telefon 92619175. 

Oppsynet vart drive av personell med avgrensa politimynde.