Inspirasjon / Lakselva
Inspirasjon / Lakselva

Villaksen forvaltes på bestandsnivå. Lokal forvaltning er i lakse- og innlandsfiskloven tillagt ansvaret for å sørge for at elvene oppnår ...

Laks under vann.

Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.

Skjellprøver
Prosjekt

Det lønner seg å ta skjellprøver. Fredag 8. juni fikk to glade vinnere premier for innsendte skjellprøver av laks som ble fisket i 2017.

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.

Oppdrettsmerd
Lakselus, Meninger

Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
 

Altadammen
Meninger, Vannkraft

Kraftverk med utløp til elv må driftes slik at ikke unormale vannstandsendringer gir dødelige og negativ effekter på laksefisk.