Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Dirdalselva.

Arbeidsområder, Biologisk mangfold, Fakta, Laksevassdrag, Meninger

Da er sesongen offisielt over her i Lakselva, og det er på tide med en liten rekapitulering av sommermånedene.

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.

Oppdrettsmerd
Lakselus, Meninger

Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.