Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Kortsalgsåpningen i Lakselva har de siste årene vært en veldig spennende affære for enkelte. Lakselva er en ettertraktet elv å fiske i, noe som har ført til en så stor pågang på kortsalgssystemet, at det ikke har klart å håndtere trafikken. Dette har ført til en del uheldige opplevelser for våre fiskere, og en god del floker som har måttet blitt løst opp i, i etterkant. Disse opplevelsene har ført til at Lakselv grunneierforening i samråd med Inatur har besluttet å gjøre en endring på kortsalget for 2019. 

I 2019 vil vi ikke ha en tradisjonell kortsalgsåpning som tidligere, hvor det har vært førstemann til mølla, men derimot et trekningssystem. Trekningen går i korte trekk ut på at man registrerer seg, og søker fiskekort på vegne av seg selv og/eller en gruppe med fiskere for en eller flere perioder. Når fristen for å registrere seg har gått ut, vil systemet automatisk foreta en trekning, og gi tilbakemelding til fiskeren/fiskerne om de har fått fiskekort eller ikke. Man kan velge om man vil søke på en eller flere perioder, og en eller flere soner. Det vil komme en grundig beskrivelse av systemet etter hvert, som beskriver hvordan disse prosessene foregår. Dere som søker vil få en oversikt over alle ”tilbudene” dere kan søke på, og vil i ro og mak kunne sitte og legge inn søknader på de forskjellige tilbudene dere ønsker å søke på.

Det er flotte lakseopplevelser som dette vi lever for! Forhåpentligvis vil den nye kortsalgsordningen bidra til at dere i fremtiden kan fokusere mer på fisket og mindre på fiskekortkjøpet! Foto: Jan Okusluk

Det gjøres oppmerksom på at denne trekningsordningen kun vil bli gjennomført på den delen av sesongen som strekker seg fra 15. juli og ut august. I perioden fra sesongstart og frem til 15. juli vil det være en kortsalgsordning som tidligere. Eventuelt resterende kort vil bli lagt ut for salg på en senere angitt dato.

Bakgrunnen for denne nye ordningen beskrev vi innledningsvis, og vi håper at denne nye løsningen vil bidra til å gjøre flere fiskere fornøyd, og samtidig håper vi at det kan bidra til å senke stressnivået til våre fiskere med flere hakk. Vi tenker det er bedre at man sparer opp stress og nervøsitet til man står i elva og kjører på en laks som er større enn du noen gang har sett...