Gjenutsetting

Det har blitt trukket vinnere i gjenutsettingskonkurransen og skjellprøvekonkurransen.

Arbeidsområder

Alle gode ting har sin ende, heter det. Etter over ti år som daglig leder i Lakselv grunneierforening, går jeg nå inn i min siste uke med det ...

Bestandsundersøkelser

Nå har vi lagt bak oss gytefisktellinga, høstmøtet er unnagjort og vi må regne med at alle fangster er rapportert inn.

Medlemsinfo

Lakselv grunneierforening har igjen gleden av å invitere alle sine medlemmer til høstmøte.

Fangst- statistikk i Lakselva i 2018