Andre sykdommer

Det er nå oppdaget en ny sykdom som har rammet villaksen i enkelte vassdrag. I den forbindelse strammes kravene om desinfisering av fiskeutstyr inn.

Arbeidsområder

Det har nå gjennom flere år vært rette fokus på holaks, kvoter og et bærekraftig beskatningsnivå her i Lakselva. Nå som vi er inne i det ...

Medlemsinfo

Mens vi venter på at en ny sesong skal starte for fullt, har Lakselv grunneierforening igjen gleden av å invitere sine medlemmer til vårmøte på ...

Inspirasjon

Som seg hør og bør når en ny sesong starter, må jeg jo ta meg en tur til elva for å kikke. For de av dere som ikke tok turen eller hadde ...

Fangst- statistikk i Lakselva i 2018