Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
06:21
18:51
00:36
13:07

Pukkellaks fanget i Skauga

pukkellaks3.jpg

Pukkellaks på 1 kg ble fanget ved Føllaunet 23. juli

Den første pukkellaksen er registrert på laksebørsen til Skauga denne sommeren. Pukkellaksen er en uønska art i elva og skal avlives. Den teller heller ikke på fangstkvoten. De kommer i største antall i oddetallsår, som i 2017 og 2019.Det største antallene ventes utover i juli. De gyter i elvene om høsten, klekker om vinteren eller våren, går ut i sjøen, og kommer tilbake etter ett år i havet. Elveierforeningen vil følge innsiget av pukkellaks i elva nøye og iverksette tiltak hvis nødvendig.