Natur

Vi oppfordrer alle grunneiere å rydde bort plast fra elvekant og bekker før sesongstart. Viderformidler også info om «Hold Midt-Norge Rent ...

Medlemsinfo

Årsmøte i Skauga elveierforening avholdes i Sunde Misjonshus tirsdag 26. mars 2019,  kl.19:30. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må ...

Sportsfiske

Skauga Elveierforening tilbyr kurs i fluebinding med oppstart 18.mars. Resterende datoer avtales første kurskveld. Kurset vil bli et kveldskurs ...

Laksevassdrag

En god nyhet på tampen av året for Skauga er rapporten etter gytegropregistreringen som ble foretatt av NTNU Vitenskapsmuseet i høst. Det ble ...

Fangst- statistikk i Skauga i 2018