Andre sykdommer

Det er oppdaget en til nå ukjent sykdom på laks i Enningsdalselva og Sandvikselva.

Sportsfiske

Det er viktig å få daglig tilbakemelding av fangster, inkl. oppdrett, pukkelaks og levende utsatt.

Medlemsinfo

Årsmeldingen for Skauga elveierforening 2018 ble gjennomgått og godkjent på årsmøtet 26. mars. Du kan lese årsmeldingen i sin helhet her:

Fiskeregler

Fisketiden for Skauga 2019 er fra 15.juni til og med 15.august. Elveierforeningen fikk ikke gjennomslag hos Miljødirektoratet om øking av ...

Fangst- statistikk i Skauga i 2018