Medlemsinfo

Styret i Skauga elveierforening ønsker dere alle en god jul og et godt lakseår 2020!

Laks 5,2 kg tatt på flue på Rokseth valdet. Den heldige fisker, Tom Brenn.
Fangst

Fiskesesongen er over i Skauga. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva i store deler av sesongen.

Fluefiskekurs
Sportsfiske

2019 er det internasjonale året for villaksen!  I den forbindelse søkte Skauga Elveierforening om arrangementsstøtte til kursning.

Laks i Fossbrottet
Fiskeregler

Lett fiske opphører i Skauga nedstrøms Svartelva fra fredag 9.

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Skauga i 2018