Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
02:14
14:23
07:57
20:23

Sesongavslutning

skauga_fossbrottet.jpg

Laks i Fossbrottet
Fin laks fra Fossbrottet i Skauga.

Lett fiske opphører i Skauga nedstrøms Svartelva fra fredag 9. august kl 24.00. Årsaken til endringene er at vanntemperaturen i elva har sunket, og at vi har avtale om at kraftverket skal kjøre ekstra  vann frem til 15 august. Oppstrøms kraftverket er det veldig lite vann, og selv om det er meldt noe nedbør vil lett fiske opprettholdes til sesongslutt 15. august.