Skjellprøvene som våre fiskere i Kongsfjordelva og Storelva leverer er viktig dokumentasjon om laksen. Prøvene forteller mye om laksens første ...

Roar Nikolaisen er nylig utnevnt til æresmedlem i BJFF for lang og tro tjeneste for Kongsfjordelva, laksen og fiskeforeningen.

Kongsfjrodelva - strømmen

Finnmarkseiendommen (FeFo) er i gang med å legge om lakseforvaltningen i Finnmark. Det er samme FeFo som leier ut rettighetene både i sjø og til ...

Nå er det klart for påmelding til dugnad i Kongsfjordelva og Storelva. Dugnad gir medlemsfordeler, masse frisk luft og et krafttak for elvene, ...

Fangst- statistikk i Kongsfjordelva i 2018