Det er de siste dagene tatt to pukkellaks under el-fiske i regi av NINA i sone 1 i Mandalselva. Pukkellaks er ikke ønsket i Mandalselva eller andre ...

Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19 og fangstutvikling ...

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og juni 2019 i flere elver, ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i Mandalselva.

- Nyhet vil bli løpende oppdatert nederst i artikkel -

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Mandalselva i 2018