Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Om Lærdalselva Vald-og soneoversikt

Utleige av fiske
Det er mange sameige og eindel ordningar med felles utleige i elva, slik at det er samla 24 vald som driv utleige av lakse- og sjojøaurefiskefiske. Elveigarlaget driv sjølv ikkje utleige av fiske. Dei som er interessert i å leige fiske, må ta direkte kontakt med kontaktpersonar i god tid før fiske startar om ledig fisketid, pris og vilkår elles. Utleige skjer i all hovudsak til grupper på 2 - 8 fiskarar over fleire dagar, inklusiv hus/hytte.