Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Andre sykdommer

SISTE NYTT! MATTILSYNET PÅLEGGER DESINFISERING!!! Det er oppdaget en til nå ukjent sykdom på laks flere steder i Norge. Alta Laksefiskeri ...

Fiskekort

Fra og med 1. juni og fram til St.Hans er det gratis å fiske fram til du fyller 18 år.

Fiskekort

Kjøp av fiskekort før St. Hans for lokale

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018