Gjenutsetting

Før årets fiskesesong annonserte Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) at dokumentert gjenutsetting av storlaks ga muligheten til å vinne to ...

Fangst

Hei!  Nå er alle våre fiskerier avsluttet og etterarbeidet med å innrapportere årets fangst nærmer seg deadline. Men vi mangler enda en del ...

Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Ungdom

Camp Villaks ble arrangert i Alta 16. - 18. august. Ungdommene hadde ei flott helg med laksefiske og sosialt samvær med leirsted et fluekast fra ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018