Kortsalget 2019

 

Påmeldingen åpner onsdag den 02.Januar 2019

For Lokale bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommuner

Steinfossen
Fiskekort

Disse 75 er trukket ut på utenbystrekningen for sesongen 2019 Abrahamsen Kenneth  -  TVEITAndersen Henry Tangen - LAMPELANDANDERSEN SVEIN INGE  - ...

Årsmelding

Elvetinget for Alta Laksefiskeri Interessentskap ble avholdt på Scandic hotell lørdag 16. februar 2019. 

 

Altaelva
Arbeidsområder

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ønsker sine medlemmer velkommen til Elveting og fiskekortsalg for interessenter på Scandic hotell Alta ...

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018