Ullaland i Nausta
Fiskeregler

Vi innfører opprinnelig fangstregler med umiddelbar virkning, 25.07.2018. Men foreløpig ikkje fangst av fisk over 70 cm. 

Laks på Lunden i Nausta
Fiskeregler

Disse fiskereglene har nå blitt endret. 

Nausta
Årsmelding

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Landsmøte foran Engebøfjellet
Gruvedrift

De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.

Fangst- statistikk i Nausta i 2018