Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Godt Nytt År

kongsfjordelva_-_stimlaks.jpg

BJFF sine lakseelver lengst nord, Kongsfjordelva og Storelva er velkjente for sin flotte laksebestand

Året 2018 er historie, og vi er på vei inn i et nytt 2019 – villaksens år. 

2018 ble for Kongsfjordelva nok en gang et spesielt lakseår.

Etter flere gode laksesesonger i Kongsfjordelva, målt i så vel lakseoppgang, fangst og gytebestand, var det igjen stor spenning før sesongstart. Med flom langt utover sommeren i 2017 friskt i minne, ble 2018 en kontrast med langt mindre vann gjennom det meste av sesongen, og tidvis svært høye temperaturer. 

Foreningen var på forhånd urolig for om det ble ny invasjon av pukkellaks, og dessuten gav et dramatisk økt sjølaksefiske i Kongsfjorden grunn til bekymring og usikkerhet om hvordan årets oppgang av laks i Kongsfjordelva ville bli. 

Kort fortalt ble Sesongen 2018 i Kongsfjordelva den nest beste smålaksesesongen siden 2011, mens det for mellomlaks var den nest dårligste. Nedgangen for mellomlaks er bekymringsfull, mens den gode smålaksesongen gir håp om bedre sesonger.  Gytebestanden av hunnlaks består mye av mellomlaks, og den er således svært viktig. Underveis i sesongen gikk foreninga gjennom data fra fangst, videoregistrering og drivtellinger og utførte den pålagte midtsesongevalueringen. Prognosene gjorde at en  var engstelig til om gytebestandsmålet kunne nås.

BJFF oppfordret da alle fiskere til å begrense uttaket av større fisk, for å sikre at GBM skulle nås også i 2018. Kongsfjordelva har ansvarsfulle fiskere, og nesten annenhver mellom- og storlaks som ble fanget ble gjenutsatt – og GBM ble også i 2018 nådd.

Fremtiden og kommende sesong

2019 tyder på å bli et særdeles spennende år for Kongsfjordelva og laksen – det er både trusler og forhåpninger om bedre kår. I 2017 var det invasjon av pukkellaks i elver over hele landet, og en er bekymret for ny invasjon i 2019, for hvilke negative konsekvenser det kan medføre. Videre er det økte sjølaksefisket i fjordsystemet utenfor elva en ny faktor, der en ikke vet hvor mye Kongsfjordlaks som beskattes. Dette gir atskillige utfordringer i forvaltninga i fremtiden.

For det nye og kommende året kan vi alle ha store forventninger, for det nye året vil gi nyheter og hendelser som vil få svært stor betydning i årene fremover. Først skal det nevnes at det er et arbeid igang med å legge nettsiden for BJFF, kongsfjordelva.no inn under portalen for lakseelver i Norge, www.lakseelver.no. Det vil gi oss langt større tyngde i å løfte frem vår forening og elver i det totale mediabildet om villaksen og lakseelver i Norge. Portalen og informasjonen knyttet til Kongsfjordelva vil bli sluppet i januar.

Etter fem års prosjektarbeid avsluttet UNI- miljø i 2018 arbeidet med å kartlegge Gednjeelva og Kongsfjordelva på vegne av Pasvik Kraft etter pålegg fra Miljødirektoratet. Den utredningen skal inneholde aktuelle muligheter og løsninger for å få tilbake gytestrekninger i Gednjeelva. Det er ventet at utredningen vil bli klar utpå vårparten.

Et annet spennende prosjekt som er i oppstartfasen og som vil gi ny data og viten om Kongsfjordlaksen er NINA (Norsk institutt for naturforskning) som i 2018 igangsatte et avansert merkeprosjekt for smolt i Kongsfjordelva og som er ventet å gi mer viten om sjøoverlevelse for laksen fra elva vår. Prosjektet er landsdekkende, og Kongsfjordelva er det eneste i Finnmark og det nordligste i landet i prosjektet. 

Kongsfjordelva. Leder Sigve Frantzen.

 Storelva skal det også sies noen ord om. Elva har hatt en god bestandsutvikling for laksen, og selv om forholdsvis få har testet elvas   kvaliteter for sportsfiske, så er det likevel mange som har store forventninger til kommende sesong. BJFF er veldig stolt og glad over den flotte utvikling vår nye lakseelv har fått de siste år. Vi krysser fingrene for at den positive trenden for vår ”villmarkselv” utenfor Berlevåg fortsetter også i 2019.

Selv om utfordringene er flere, er utsiktene like fullt gode etter mange års hardt arbeid for å sikre gode gytebestander og bedre kårene for laksen. Kongsfjordelva og laksen er viktig for lokalsamfunnet og arbeidet må fortsette i 2019 og i årene fremover. Vi vil atter en gang rose ansvarsfulle fiskere i Kongsfjordelva. Vi ønsker dere alle et riktig godt villaksens år i 2019!

Leder

Sigve Frantzen