Skjellprøver gir oss mulighet for langt mer enn å analysere laksens alder og vekst.

Ellen Marie Hagevik med laks
Fiskeregler

Fiske etter laks er frå: 15. Juni (00:01) til 15. August (24:00).  Fiskedøgnet startar kl. 18.00 og varet til neste dag kl. 17.00.  Sjøauren er ...

Fluefiske i sone 22 i Etnelva i 2009.
Fangst

Eit av vilkåra for å opna for fiske i elva er at me har gode rutinar for fangstrapportering. Dette er eit krav frå den nasjonale ...

Den nasjonale forskingsplattforma i Etneelva har fleire føremål med fokus på både rømt og vill fisk.

Fangst- statistikk i Etneelvo i 2018